ในช่วงที่มีการซื้อขายเป็นจำนวนมากและมีความผันผวนของราคาสูง ลิมิตออเดอร์ (Limit Orders) ของคุณอาจจะไม่ถูกจับคู่ เนื่องจากราคาที่ตั้งไว้อาจจะแตกต่างจากราคาตลาด เช่น ราคาโทเคนอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้คำสั่งซื้อที่ตั้งไว้ต่ำกว่าราคาตลาดและไม่มีคำสั่งขายมาจับคู่