เมื่อมีการเรียกใช้คำสั่ง “Market” หรือ “Stop Order” ในราคาที่กำหนด คำสั่งจะถูกจับคู่ทันทีบน “รายการซื้อ/ขาย” (Order Book) กลไกของการสั่งซื้อในตลาดมีความเสี่ยงของการจับคู่กับราคาเฉลี่ยของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจมีราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาของคุณ ยิ่งราคาเคลื่อนไหวสูงขึ้นเท่าใด ความแตกต่างระหว่างราคาคำสั่งซื้อของคุณกับอีกฝ่ายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น