คุณสามารถติดต่อทีมลูกค้าสัมพันธ์ทางอีเมล support@bitazza.com หรือไลฟ์แชท และส่งข้อมูลดังนี้เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบธุรกรรมการฝากของคุณได้

1. หมายเลขธุรกรรม (Transaction Hash/ TXID) 

2. ภาพหน้าจอของธุรกรรมจากต้นทางที่แสดงว่าส่งสำเร็จแล้ว

3. ชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนบิทาซซ่าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. อีเมลที่ใช้งานบิทาซซ่า


โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ได้ถูกส่งออกมาจากแพลตฟอร์มต้นทางของคุณ และสถานะการดำเนินการบนบล็อคเชนแสดงเป็นเสร็จสิ้น หรือ Successful แล้ว