บริษัทบิทาซซ่าถูกกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต. และมีใบอนุญาตดังนี้

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี่