ถ้าหากผู้ใช้งานทำการฝากเงินจากบัญชีธนาคารที่มีชื่อแตกต่างจากบัญชีบิทาซซ่าของท่าน ท่านจำเป็นต้องติดต่อ support@bitazza.com เพื่อทำการขอคืนเงิน


โปรดแนบสำเนาบัญชีธนาคารที่ท่านทำรายการฝากเงิน, หลักฐานการโอนเงิน และอีเมลของบัญชีบิทาซซ่าที่ท่านฝากเงินส่งมาให้เรา


ซึ่งกระบวนการขอคืนเงินจะสำเร็จได้ในระยะเวลา 1 วันทำการ  ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ


https://bitazzahelp.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001850147?lang=th