Chainlink(LINK)

Chainlink(LINK)
Chainlink คือ เครือข่าย Oracle แบบกระจายศูนย์ที่เชื่อมสัญญาอัจฉริยะกับข้อมูลจากนอกเครือข่าย โดยจุดเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครือข่าย Chainlink กับภายนอกแต่ละจุ...
วันพฤหัสบดี, 21 กันยายน, 2023 เมื่อ 4:32 PM