กรุณารายงานปัญหาระบบของบิทาซซ่าที่คุณพบเห็นโดยจำกัดรายการไม่เกินหนึ่งหัวข้อต่อรายงาน และอธิบายขั้นตอนที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนั้น หากจำเป็นกรุณาส่งภาพถ่ายและแนบบันทึกด้วย เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินเรื่องส่งต่อให้ทีมบิทาซซ่าที่มีหน้าที่รับผิดชอบปัญหานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีคำถามเพิ่มเติมทีมบิทาซซ่าจะติดต่อคุณทันที


โดยเนื้อหาในอีเมลจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นขั้นตอนให้ชัดเจนและรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคต

  •  รวบรวมหลักฐานและแนบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น

  • หากเป็นไปได้ กรุณาอธิบายข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยการทำซ้ำอีกรอบ

  • ระบุภาพหน้าจอหรือวีดีโอที่แสดงถึงปัญหานั้น


ทั้งนี้รบกวนอธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1. ปัญหาสิ่งที่ท่านพยายามใช้งานและสิ่งที่เกิดขึ้น (แนบไฟล์ภาพหน้าจอและหรือวีดีโอ)

2. สภาพแวดล้อมหรือตำแหน่งที่เกิดขึ้น เช่น แดชบอร์ด, ข้อมูลตลาด, ซื้อและขาย, กระเป๋าสตางค์, ข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัย, ระดับของการยืนยันตัวตน, กุญแจ API, รายงานการซื้อขาย, โปรแกรมรีเฟอร์รัล, โทเคนรอยัลตี้ เป็นต้น

3. สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4. สิ่งที่เกิดขึ้น

5. กระบวนการขึ้นตอนที่ท่านใช้งานก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น

6. ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น URL ที่ใช้งาน, ขนาดความรุนแรงของความผิดพลาดของระบบ, ข้อผิดพลาดของข้อควา หรือบั๊กคอมพิวเตอร์ เป็นต้น


กรุณาส่งรายงานปัญหาทั้งหมดนี้มาที่ support@bitazza.com

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมล่าบั๊ก สามารถดูได้จากที่นี่: Bug Bounty Program ของบิทาซซ่า