ขั้นตอนการขอประวัติการซื้อขาย สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. กดที่แท็บ ♡ FDM

2. กดเลือก รายงานการซื้อขาย

3. ในหัวข้อ การรายงานกิจกรรม โปรดเลือกรูปแบบของรายงานที่คุณต้องการ
3.1 รายงานเดียว คือการสร้างรายงานครั้งเดียว ตามช่วงเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดตามที่คุณต้องการ

     3.2 รายงานหมุนเวียน คือการสร้างรายงานแบบเลือกความถี่ตั้งแต่รายชั่วโมงไปจนถึงรายปี

4. เลือกบัญชีและประเภทรายงานที่คุณต้องการ

      4.1 กิจกรรมการซื้อขาย แสดงข้อมูลการซื้อ-ขาย โทเคนและค่าธรรมเนียม

      4.2 ธุรกรรม แสดงข้อมูลการเทรด ค่าธรรมเนียม และธุรกรรมฝากถอนโทเคน
4.3 เงินทุน แสดงจำนวนเงินทุนและธุรกรรมฝากถอนโทเคน

5. หลังจากเลือกประเภทรายงานที่ต้องการแล้ว ให้คุณกดที่ สร้าง และกดยืนยัน การสร้างรายงาน

6. ระบบจะแสดง รายงานถูกสร้างขึ้นสำเร็จแล้ว ที่มุมด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นที่หัวข้อ รายงานที่พร้อมให้ดาวน์โหลด ให้คุณกดปุ่ม รีเฟรช ↻ 1 ครั้งที่ด้านหลังคอลัมน์ ดำเนินการ7. กดที่ ดาวน์โหลดรายงาน เป็นอันเสร็จสิ้น ทั้งนี้เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการผ่านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไฟล์รายงานจะถูกส่งออกในรูปแบบของ CSV. โดยจะต้องใช้โปรแกรม MS Exel ในการเปิด


หากคุณดำเนินการตามขั้นตอน แต่ไม่พบไฟล์รายงานของคุณหรือไม่สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้ทันที